Hoạt động trải nghiệm tham quan “Nghề trồng dâu, nuôi tằm” “Nghề trồng quế”; “ Nghề trồng cây ăn quả” của trường mầm non Y Can.