TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN “NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM, NGHỀ TRỒNG QUẾ, NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ" CỦA TRƯỜNG MẦM NON Y CAN

Hoạt động trải nghiệm tham quan “Nghề trồng dâu, nuôi tằm” “Nghề trồng quế”; “ Nghề trồng cây ăn quả” của trường mầm non Y Can. 


Tác giả: Trường Mầm non Y Can
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội