Trấn Yên: Nâng cao chất lượng giáo dục từ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện

Trấn Yên: Nâng cao chất lượng giáo dục từ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện

        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và Kế hoạch số 50/KH-PGDĐT ngày 28/10/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, ngành giáo dục huyện Trấn Yên tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non, phổ thông năm học 2022-2023; Hội thi dự kiến diễn ra trong thời gian 15 ngày, thời ...
Tổ chuyên môn Tiểu học Trường TH&THCS Số 2 Y Can tổ chức dạy chuyên đề môn toán năm học 2022-2023.

Tổ chuyên môn Tiểu học Trường TH&THCS Số 2 Y Can tổ chức dạy chuyên đề môn toán năm học 2022-2023.

Thực hiện kế hoạch số 186/KH-TH&THCSS2YC, ngày 21 tháng 09 năm 2022 của  trường TH&THCS Số 2 Y Can về việc thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề bậc tiểu học   năm học 2022 – 2023 và hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt học tốt kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo việt Nam 20-1; Trường TH&THCS Số 2 Y Can ...
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội