Để góp phần cải tạo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp: Ban giám hiệu và công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt vieecjtuyeen truyền, vận động, quyên góp ủng hộ nguồn từ phụ huynh và các mạnh thường quân:

Từ hiện trạng khuôn viên trong nhà trường, tôi huy động phụ huynh đóng góp công lao động đi lấy đất phù sa, phân chuồng, lao động trồng cây và đóng góp cây phù hợp với mô hình. Sau khi triển khai nhà trường nhận được sự hưởng ứng rất cao từ các ban ngẢNH PHỤ HUYNH LAO ĐỘNG TẠO TIỂU CẢNHành đoàn thể chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.

Ngoài việc tham mưu với các cấp lãnh  đạo đầu tư về cơ sở vật chất Ban lãnh đạo nhà trường đã huy động các đơn vị đóng trên địa bàn huy động sự đóng góp, giúp đỡ về vật chất để xây dựng khuôn viên nhà trường.

Cụ thể:

Công ty xây dựng đường bộ ủng hộ: 1,5 tấn xi măng và 100 khối đất.

Công ty xây dựng đập tràn trên địa bàn xã ủng hộ: 5 tạ xi măng.

Doanh nghiệp cát sỏi Hà Mãi ủng hộ: 15 khối cát.

Doanh nghiệp ga Hưng Luyến ủng hộ: 02 ghế  đá.

Với sự nỗ lực cải tạo khuôn viên trong và ngoài lớp học góp phần vào việc xây Trường mầm non Y Can “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”.